THÔNG BÁO
V/v công khai danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp
27/04/2023 07:37:09

Ngày 18/4/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Cụ thể:
- 01 thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (Sở Tư pháp, UBND thành phố, UBND cấp xã).
- 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.
- 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
Chi tiết: 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1404
Trước & đúng hạn: 1404
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 01:18:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0