QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
ĐỀ XUẤT DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
27/07/2022 12:00:00

          ĐVT: đồng
TT Tên công trình, dự án Vị trí xây dựng Tổng mức đầu tư Diện tích quy hoạch. Diện tích đất ở Dự kiến nguồn thu
  Tổng cộng   179.541.000.000   265.000.000.000
A Công trình, dự án đầu tư chuyển tiếp   48.623.000.000    
1 Xây dựng trạm y tê phường Văn Đức KDC Khê Khẩu 8.300.000.000    
2 Xây dựng khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường MN phường Văn Đức, thành phố Chí Linh KDC Kênh Mai 1 6.300.000.000    
3 GPMB, xây mới trung tâm thể thao, nhà văn hóa KDC Kênh Mai 2 KDC Bích Nham 6.000.000.000    
4 Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ phường Văn Đức KDC Bích Nham 4.600.000.000    
5 Xây dựng đài truyền thanh phường về vị trí mới KDC Khê Khẩu 2.500.000.000    
7 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Vĩnh Long - Vĩnh Đại - KCN Cộng Hòa phường Văn Đức thành phố Chí Linh KDC Vĩnh Long, Bích Nham, Vĩnh Đại 1 5.123.000.000    
8 Xây dựng nhà bảo vệ, nhà xe, nhà vệ sinh, nền sân và các công trình phụ trợ Đảng ủy-HĐND- UBND phường Văn Đức KDC Bích Nham 8.800.000.000    
9 Xây dựng nhà đa năng, các công trình phụ trợ trường Tiểu học Văn Đức. KDC Khê Khẩu 7.000.000.000    
B Công trình xây dựng và tạo nguồn vốn   130.918.000.000   265.000.000.000
I Công trình xây dựng và tạo nguồn vốn chuyển tiếp   115.918.000.000    
1 Hạ tầng kỹ thuật KDC điểm dân cư số 3 Vĩnh Đại 1 phường Văn Đức. HM: San nền giao thông, cấp thoát nước, hè phố điện chiếu sáng và cây xanh KDC Vĩnh Đại 1 10.000.000.000 Diện tích quy hoạch 0,8 ha. Diện tích đất ở 4.375 m2 = 35 lô 35.000.000.000
2 Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 2 Chiêm Bầu, phường Văn Đức. HM: San nền, giao thông, thoát nước và hè phố KDC Khê Khẩu 3.000.000.000 Diện tích quy hoạch 0,2 ha. Diện tích đất ở 1500 m2 = 10 lô 15.000.000.000
3 Hạ tầng kỹ thuật, đền bù GPMB Chợ Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức. HM: GPMB, San nền, giao thông, thoát nước, dãy kiot và công trình phụ trợ KDC Vĩnh Đại 1 90.918.000.000 Diện tích quy hoạch 1,1 ha.Số ki ốt = 67 ki ốt  
4 Hạ tầng, đền bù GPMB KDC số 1 Vĩnh Long. HM: San nền, giao thông, thoát nước và hè phố KDC Vĩnh Long 9.000.000.000 Diện tích quy hoạch 0,8 ha. Diện tích đất ở 4.375 m2 = 35 lô 35.000.000.000
5 Hạ tầng, GPMB Điểm dân cư số 3 Khê Khẩu. HM: San nền, giao thông, thoát nước. KDC Khê Khẩu 3.000.000.000 Diện tích quy hoạch 0,5 ha. Diện tích đất ở 3.125 m2 = 25 lô 25.000.000.000
II Công trình xây dựng và tạo nguồn vốn bổ sung   15.000.000.000    
1 Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Con Nhạn 1, KDC Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước KDC Vĩnh Đại 1 4.000.000.000 Diện tích quy hoạch 3,37 ha, đất ở 5,376 m2 - 28 lô 35.000.000.000
2 Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Con Nhạn 2, KDC Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước KDC Vĩnh Đại 1 4.000.000.000 Diện tích quy hoạch 2,26 ha, đất ở 12,593,8 m2 - 69 lô  
3 Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Xá 1, KDC Đông Xá, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước KDC Đông Xá 3.000.000.000 Diện tích quy hoạch 1,8 ha, đất ở 10.000 m2 100.000.000.000
4 Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Xá 2, KDC Đông Xá, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước KDC Đông Xá 3.000.000.000    
5 Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Xá 3, KDC Đông Xá, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước KDC Đông Xá 1.000.000.000 Diện tích quy hoạch 0,4 ha, đất ở 2.000 m2 20.000.000.000
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1404
Trước & đúng hạn: 1404
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 23:30:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0