CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp
27/04/2023 07:44:42

Ngày 18/4/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Cụ thể:

- 01 thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (Sở Tư pháp, UBND thành phố, UBND cấp xã).

-          - 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. /uploads/2.TTHC linh vuc ho tich cap huyen.pdf

-         - 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

 I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

1.

Đăng ký khai sinh

2

2.

Đăng ký kết hôn

11

3.

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

19

4.

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

27

5.

Đăng ký khai tử

35

6.

Đăng ký khai sinh lưu động

42

7.

Đăng ký kết hôn lưu động

47

8.

Đăng ký khai tử lưu động

52

9.

Đăng ký giám hộ

57

10.

Đăng ký chấm dứt giám hộ

64

11.

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

71

12.

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

80

13.

Đăng ký lại khai sinh

89

14.

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

98

15.

Đăng ký lại kết hôn

106

16.

Đăng ký lại khai tử

114

17.

Xác nhận thông tin hộ tịch

121

 
Chi tiết: /uploads/3.TTHC linh vuc ho tich cap xa 26-4.doc
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1404
Trước & đúng hạn: 1404
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 00:51:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0