CHUYỂN ĐỔI SỐ
Danh sách phân công thành viên các tổ công tác hướng dẫn cài VNeid tại các KDC
27/04/2023 08:29:45


1. Tổ công tác số 1: Phụ trách khu dân cư Kênh Giang

1

Ông Nguyễn Hùng Mạnh

- Đảng ủy viên-Trưởng CA phường

- Tổ trưởng

2

Bà Nguyễn Thị Huyền

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Bà Đỗ Thị Thành

- Chi ủy viên

- Thành viên

4

Bà Nguyễn Thị Huyền

- Chi hội trưởng HND

- Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Bền

- Chi hội trưởng HPN

- Thành viên

2. Tổ công tác số 2: Phụ trách khu dân cư Kênh Mai 1 

 

1

Ông Nguyễn Văn Phượng

- Đảng ủy viên-CC Tư pháp- H.tịch

- Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Văn Thiệu

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Ông Đặng Quốc Trung

- Phó trưởng Công an phường

- Thành viên

4

Ông Phạm Văn Việt

- Bí thư chi đoàn TN

- Thành viên

5

   

- Thành viên

3. Tổ công tác số 3: Phụ trách khu dân cư Kênh Mai 2

1

Ông Nguyễn Văn Liệu

- Đảng ủy viên-Ct. Hội CCB

- Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Văn Hùng

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Ông Đặng Quốc Trung

- Phó trưởng Công an phường

- Thành viên

4

Bà Đào Thị Nhung

- TB CTMT

- Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

- Bí thư Chi đoàn TN

- Thành viên

4. Tổ công tác số 4: Phụ trách khu dân cư Đông

1

Bà Đào Thị Anh

- Đảng ủy viên- CC VP – Thống kế

- Tổ trưởng

2

Bà Nguyễn Thị Hậu

- Phó Bí thư

- Thành viên

3

Ông Nguyễn Văn Long

- Công an phường

- Thành viên

4

Bà Trần Thị Nam

- Chi hội trưởng Hội PN

- Thành viên

5

Ông Nguyễn Văn Đồng

- Bí thư chi đoàn TN

- Thành viên

5. Tổ công tác số 5: Phụ trách khu dân cư Bến Đò

1

Ông Đào Văn Cường

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch

- Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Văn Ngọc

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Ông Nguyễn Văn Long

- Công an phường

- Thành viên

4

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

- Bí thư chi đoàn TN

- Thành viên

5

   

- Thành viên

6. Tổ công tác số 6: Phụ trách khu dân cư Bích Nham

1

Bà Đào Thị Là

- Đảng ủy viên-Ct. Hội Phụ nữ

- Tổ trưởng

2

Ông Lê Quang Đảm

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Ông Vũ Xuân Đức

- Phó trưởng CA phường

- Thành viên

4

Ông Nguyễn Đức Quảng

- Chi ủy chi bộ

- Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Yến

- Chữ thập đỏ

- Thành viên

7. Tổ công tác số 7: Phụ trách khu dân cư Khê Khẩu

1

Ông Trần Văn Duy

- Đảng ủy viên-CC VH-XH

- Tổ trưởng

2

Ông Đồng Văn Lan

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Ông Vũ Xuân Đức

- Phó trưởng CA phường

- Thành viên

4

Bà Đồng Thị Loan

- Phó bí thư Đoàn TN

- Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Hằng

- Bí thư chi đoàn TN

- Thành viên

8. Tổ công tác số 8: Phụ trách khu dân cư Vĩnh Đại 2

1

Ông Nguyễn Văn Chiến

- Đảng ủy viên-CC Địa chính -XD

- Tổ trưởng

2

Ông Đinh Văn Tĩnh

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Ông Nguyễn Xuân Trường

- Công an phường

- Thành viên

4

Ông Nguyễn Văn Hà

- Bí thư chi đoàn TN

- Thành viên

5

Ông Đặng Duy Bắc

- Khu đội trưởng

- Thành viên

9. Tổ công tác số 9: Phụ trách khu dân cưVĩnh Đại 1

1

Ông Nguyễn Văn Tùng

- CC văn phòng Đảng ủy – nội vụ

- Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Hữu Canh

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Ông Nguyễn Xuân Trường

- Công an phường

- Thành viên

4

Bà Nguyễn Thị Trang

- Chủ tịch Hội ND phường

- Thành viên

5

Ông Nguyễn Văn Sang

- Bí thư chi đoàn TN

- Thành viên


10. Tổ công tác số 10: Phụ trách khu dân cưVĩnh Long

1

Ông Nguyễn Tùng Lâm

- Bí thư Đoàn thanh niên

- Tổ trưởng

2

Ông Nguyễn Văn Tám

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Ông Trịnh Ngọc Dũng

- Công an phường

- Thành viên

4

Trần Thị Hương

- Bí thư chi đoàn TN

- Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Ngừng

- Chi hội trưởng hội PN

- Thành viên

11. Tổcôngtácsố11: PhụtráchkhudâncưBích Thủy

1

Ông Đồng Bá Hùng

- Đảng ủy viên- CHT BCH QS

- Tổ trưởng

2

Ông Đặng Văn Thẩm

- Bí thư-trưởng KDC

- Thành viên

3

Ông Trịnh Ngọc Dũng

- Công an phường

- Thành viên

4

Ông Nguyễn Văn Hưng

- Bí thư chi đoàn TN

- Thành viên

5

Bà Nguyễn Thị Thu

- Chi hội trưởng hội PN

- Thành viên

(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1404
Trước & đúng hạn: 1404
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 23:50:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0