TIN TỔNG HỢP KHÁC
Chăm sóc phòng trừ hiệu quả sâu bệnh trên lúa mùa.
08/09/2021 04:29:44

   Vụ mùa năm nay, phường Văn Đức gieo cấy 445 ha lúa, chủ yếu là trà mùa chung. Thời điểm này, lúa mùa trên địa bàn đang sinh trưởng và phát triển tốt, lúa đang giai đoạn thấp tho trỗ và đòng già. Tuy nhiên qua theo dõi trên đồng ruộng những ngày qua thời tiết mưa nắng thất thường đã xuất hiện rải rác sâu cuốn lá nhỏ lứa 7, bệnh khô vằn, bệnh đốm sọc vi khuẩn trên giống lúa BT số 7, Đài Thơm 8 gây hại, ảnh hưởng đến năng xuất lúa nếu không phòng trừ kịp thời.
   Để bảo vệ an toàn cho diện tích lúa mùa và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, HTX DVNN phường Văn Đức đã phối hợp với các ngành chức năng của Thành Phố, thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt diễn biến của sâu bệnh trên từng trà lúa, giống lúa. Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh bảo đảm "đúng trà, đúng giống, đúng diện tích, đúng thời điểm, đúng thuốc", tránh phun vào sáng sớm, tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Thời gian phun từ 28/8 đến7/9. Đồng thời HTX DVNN phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực thăm đồng, theo dõi và kịp thời phòng trừ sâu bệnh hại, qua đó nhằm bảo vệ an toàn diện tích lúa mùa của nông dân.
*TVD 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 477
Trước & đúng hạn: 477
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0936694166

Email: nguyenvantuan.vanduc@gmail.com

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 9
Tất cả: 11,933