DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại cán bộ công chức, bí thư, trưởng các KDC phường Văn Đức
14/05/2022 02:21:49

Danh bạ điện thoại cán bộ công chức, bí thư, trưởng các KDC phường Văn Đức
 

STT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Số điện thoại

I

Danh sách Cán bộ công chức UBND phường

1

Ông Dương Văn Chiên

Bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND phường

0989.956.495

2

Ông Phùng Văn Mạnh

Phó bí thư thường trực Đảng ủy

0985.950.547

3

Ông Nguyễn Văn Hồng

PBT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường

0386.955.419

4

Ông Nguyễn Văn Hữu

Phó Chủ tịch UBND Phường

0973.508.721

5

Ông Nguyễn Quang Xá

Phó Chủ tịch UBND phường

0386.963.439

6

Bà Nguyễn Thị Nhung

Phó chủ tịch HĐND phường

0384.854.686

7

Ông Vũ Văn Tuấn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

0985.873.147

8

Ông NguyễnVăn Phượng

Công chức TP-Hộ tịch

0904.105.782

9

Bà Đào Thị Là

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường

0975.693.172

10

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Bí thư Đoàn Thanh Niên phường

0967.291.089

11

Ông Nguyễn Văn Liệu

Chủ tịch Hội CCB phường

0902.168.778

12

Bà ĐàoThị Anh

Văn phòng – thống kê phường

0977.486.266

13

Ông Nguyễn Văn Tùng

Văn phòng Đảng ủy phường

0977.613.880

14

Ông Đồng Bá Hùng

Chỉ huy trưởng quân sự phường

0904.165.188

15

Bà Nguyễn Thị Linh

Tài chính – Kế toán phường

0969.822.818

16

Ông Nguyễn Văn Định

Công chức Văn hóa – Xã hội phường

0912.696.125

17

Ông Đào Văn Cường

Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường

0382.526.169

18

Ông Trần Văn Duy

Công chức Văn hóa – Xã hội phường

0904.259.977

19

Ông Nguyễn Văn Chiến

Công chức Địa chính – xây dựng phường

0363.747.278

20

Ông Đồng Bá Minh

Công chức Địa chính – xây dựng phường

0989.061.546

21

Ông Đồng Bá Định

Công chức Địa chính – xây dựng phường

0386.169.138

22

Bà Nguyễn ThịTrang

Chủ tịch Hội Nông Dân phường

0383.210.588

23

Ông Nguyễn Hùng Mạnh

Trưởng công an phường

0365.425.385

II

Bí thư, trưởng KDC

1

Ông Nguyễn Văn Thiệu

Bí thư – Trưởng KDC Kênh Mai 1

0963.573.183

2

Ông Nguyễn Văn Hùng

Bí thư – Trưởng KDC Kênh Mai 2

0376.299.125

3

Ông Nguyễn Văn Thỉnh

Bí thư – Trưởng KDC Đông Xá

0326.271.226

4

Ông Nguyễn Văn Ngọc

Bí thư – Trưởng KDC Bến Đò

0387.932.989

5

Ông Lê Quang Đảm

Bí thư – Trưởng KDC Bích Nham

0389.994.518

6

Ông Đồng Văn Lan

Bí thư – Trưởng KDC Khê Khẩu

0985.595.469

7

Ông Nguyễn Hữu Canh

Bí thư – Trưởng KDC Vĩnh Đại 1

0974.363.221

8

Ông Nguyễn văn Tám

Bí thư – Trưởng KDC Vĩnh Long

0977.143.803

9

Ông Đặng Văn Thẩm

Bí thư – Trưởng KDC Bích Thủy

0976.454.374

10

Bà Nguyễn Thị Huyền

Bí thư – Trưởng KDC Kênh Giang

0988.342.040

11

Ông Đinh Văn Tĩnh

Bí thư – Trưởng KDC Vĩnh Đại 2

0985.140.881

 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1145
Trước & đúng hạn: 1145
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 07:10:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0