QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023
25/08/2022 08:49:35

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023 UBND phường Văn Đức 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Danh mục các công trình đã được HĐND phường phê duyệt chủ trương đầu tư:

+ Cải tạo, nâng cấp đường giao thông An Lạc - Văn Đức, thành phố Chí Linh ( Đoạn từ nhà máy gạch An Phú đến Kênh Mai 1)

- Tiến độ thực hiện những công trình khởi công mới năm 2022 và công trình chuyển tiếp năm 2021

Các công trình khởi công mới năm 2022 trên địa bàn phường gồm: Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông An Lạc - Văn Đức, thành phố Chí Linh ( Đoạn từ nhà máy gạch An Phú đến Kênh Mai 1) đã được khởi công từ ngày 20/4/2022 hiện đang thi công lắp đặt phần mương, cống thoát nước và nền đường.

Các công trình chuyển tiếp năm 2021 gồm các công trình đường gom cổng trường Tiểu học và công trình nâng cấp đường giao thông Con Nhạn Vĩnh Đại 1. Đến nay công trình Nâng cấp đường giao thông Con Nhạn Vĩnh Đại 1 đã thi công xong đưa vào khai thác, sử dụng. Công trình đường gom cổng trường Tiểu học đã thi công xong 400 m còn lại 70 m chưa giải phóng được mặt bằng.

- Những công trình dự kiến khởi công trong quý IV năm 2022 gồm:

+ Xây dựng trạm y tế phường Văn Đức

+ Hội trường Đảng ủy – HĐND- UBND phường Văn Đức

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

Dự kiến năm 2023 thực hiện xây mới các công trình với tổng mức đầu tư ước tính là 191,341.000 đồng. (Một trăm chín mươi mốt tỷ, ba trăm bốn mốt triệu đồng chẵn).

TT

Tên công trình, dự án

Vị trí xây dựng

Tổng mức đầu tư

Dự kiến nguồn thu

 
 
 
 
 

Tổng cộng

 

191,341,000,000

265,000,000,000

 

A

Công trình, dự án đầu tư chuyển tiếp

 

60,423,000,000

   

1

Xây dựng trạm y tê phường Văn Đức

KDC Khê Khẩu

8,300,000,000

   

2

Xây dựng khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường MN phường Văn Đức, thành phố Chí Linh

KDC Kênh Mai 1

6,300,000,000

   

3

GPMB, xây mới trung tâm thể thao, nhà văn hóa KDC Kênh Mai 2

KDC Bích Nham

6,000,000,000

   

4

Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ phường Văn Đức

KDC Bích Nham

4,600,000,000

   

5

Xây dựng đài truyền thanh phường về vị trí mới

KDC Khê Khẩu

2,500,000,000

   

7

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Vĩnh Long - Vĩnh Đại - KCN Cộng Hòa phường Văn Đức thành phố Chí Linh

KDC Vĩnh Long, Bích Nham, Vĩnh Đại 1

5,123,000,000

   

8

Xây dựng nhà bảo vệ, nhà xe, nhà vệ sinh, nền sân và các công trình phụ trợ Đảng ủy-HĐND- UBND phường Văn Đức

KDC Bích Nham

8,800,000,000

   

9

Xây dựng nhà đa năng, các công trình phụ trợ trường Tiểu học Văn Đức.

KDC Khê Khẩu

7,000,000,000

   

10

Xây dựng nhà Hội trường Đảng ủy – HĐND- UBND phường Văn Đức

KDC Bích Nham

11,800,000,000

   

B

Công trình xây dựng và tạo nguồn vốn

 

130,918,000,000

265,000,000,000

 

I

Công trình xây dựng và tạo nguồn vốn chuyển tiếp

 

115,918,000,000

110,000,000,000

 

1

Hạ tầng kỹ thuật KDC điểm dân cư số 3 Vĩnh Đại 1 phường Văn Đức. HM: San nền giao thông, cấp thoát nước, hè phố điện chiếu sáng và cây xanh

KDC Vĩnh Đại 1

10,000,000,000

35,000,000,000

 

2

Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 2 Chiêm Bầu, phường Văn Đức. HM: San nền, giao thông, thoát nước và hè phố

KDC Khê Khẩu

3,000,000,000

15,000,000,000

 

3

Hạ tầng kỹ thuật, đền bù GPMB Chợ Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức. HM: GPMB, San nền, giao thông, thoát nước, dãy kiot và công trình phụ trợ

KDC Vĩnh Đại 1

90,918,000,000

   

4

Hạ tầng, đền bù GPMB KDC số 1 Vĩnh Long. HM: San nền, giao thông, thoát nước và hè phố

KDC Vĩnh Long

9,000,000,000

35,000,000,000

 

5

Hạ tầng, GPMB Điểm dân cư số 3 Khê Khẩu. HM: San nền, giao thông, thoát nước.

KDC Khê Khẩu

3,000,000,000

25,000,000,000

 

II

Công trình xây dựng và tạo nguồn vốn bổ sung

 

15,000,000,000

155,000,000,000

 

1

Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Con Nhạn 1, KDC Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước

KDC Vĩnh Đại 1

4,000,000,000

35,000,000,000

 

2

Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Con Nhạn 2, KDC Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước

KDC Vĩnh Đại 1

4,000,000,000

   

3

Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Xá 1, KDC Đông Xá, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước

KDC Đông Xá

3,000,000,000

100,000,000,000

 

4

Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Xá 2, KDC Đông Xá, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước

KDC Đông Xá

3,000,000,000

   

5

Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Xá 3, KDC Đông Xá, phường Văn Đức. HM: Hệ thống cấp điện, cấp nước

KDC Đông Xá

1,000,000,000

20,000,000,000

 

Trong đó ưu tiên khởi công mới các công trình:

+ Công trình Xây dựng trạm y tê phường Văn Đức. Tổng mức đầu tư dự kiến: 8,300,000,000 đ

+ Công trình Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ phường Văn Đức. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4,600,000,000 đ

+ Xây dựng nhà Hội trường Đảng ủy – HĐND- UBND phường Văn Đức. Tổng mức đầu tư dự kiến: 11,800,000,000 đ

- Nguồn vốn đầu tư thu từ nguồn đấu giá đất

Vậy UBND phường Văn Đức báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023 để UBND thành phố, phòng Quản lý đô thị thành phố nắm được và chỉ đạo./.

(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1404
Trước & đúng hạn: 1404
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 00:50:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0