VĂN HÓA-XÃ HỘI
DANH SÁCH CÁC TỔ COVID CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG VĂN ĐỨC
11/08/2021 10:25:49

DANH SÁCH CÁC TỔ COVID-19 CỘNG ĐỒNG PHƯỜNG VĂN ĐỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ, Hội viên, đoàn thể nào

KDC

Số điện thoại

Số hộ phục trách

1

Nguyễn Văn Cử

Chi hội trưởng hội CCB

Vĩnh Đại 1

0362677927

51

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

Vĩnh Đại 1

 

2

Nguyễn Thị Hoa

Chi hội trưởng HPN

Vĩnh Đại 1

0367793690

51

 

Hoàng Thị Hậu

 

Vĩnh Đại 1

 

3

Nguyễn Thị Liên

Chi hội trưởng HND

Vĩnh Đại 1

0389106958

51

 

Nguyễn Thị Gái

 

Vĩnh Đại 1

 

4

Nguyễn Thị Phương

Chi hội trưởng

Vĩnh Đại 1

0973028075

51

 

Nguyễn Văn Thành

 

Vĩnh Đại 1

 

5

Nguyễn Hữu Canh

Khu đội trưởng

Vĩnh Đại 1

0974363221

51

 

Nguyễn Văn Minh

 

Vĩnh Đại 1

 

6

Nguyễn Thị Hà

Phó thư chi bộ

Vĩnh Đại 1

0338554678

51

 

Nguyễn Thị Phượng

 

Vĩnh Đại 1

 

7

Nguyễn Thị Vần

Phó KDC

Vĩnh Đại 1

0374241524

51

 

Nguyễn Thị Xoa

 

Vĩnh Đại 1

 

8

Nguyễn Thị Hiên

Y tá KDC

Vĩnh Đại 1

0368277383

51

 

Nguyễn Thị Tươi

 

Vĩnh Đại 1

 

9

Nguyễn Thị Là

Hội viên HPN

Vĩnh Đại 1

0352510685

52

 

Nguyễn Văn Biệu

 

Vĩnh Đại 1

 

10

Đinh Văn Tĩnh

Bí thư KDC

Vĩnh Đại 2

0985 140 881

46

 

Nguyễn Văn Chanh

 

Vĩnh Đại 2

 

11

Nguyễn Cảnh Tiêu

Phó bí thư KDC

Vĩnh Đại 2

0362449709

46

 

Nguyễn văn Hà

 

Vĩnh Đại 2

 

12

Đặng Ngọc sâm

Hội viên NCT

Vĩnh Đại 2

365139487

46

 

Nguyễn Thị Lụa

 

Vĩnh Đại 2

 

13

Đặng Duy Bắc

Chi ủy viên

Vĩnh Đại 2

0986227858

47

 

Nguyễn Văn Soạn

 

Vĩnh Đại 2

 

14

Nguyễn Thị Láp

Chi hội trưởng HPN

Vĩnh Đại 2

0398598586

47

 

Nguyễn Thị Chinh

 

Vĩnh Đại 2

 

15

Nguyễn Văn Thiết

Khu đội trưởng

Vĩnh Long

0372076397

50

 

Trần Văn Bổng

Chi hội trưởng Hội ND

Vĩnh Long

0355105626

16

Nguyễn Văn Luân

Hội viên HND

Vĩnh Long

0972649958

50

 

Trần Thị Hiền

Hội viên hội PN

Vĩnh Long

0342789157

17

Nguyễn Hải Điềm

Hội viên hội CCB

Vĩnh Long

0833600359

50

 

Bùi Thị Huyền

Hội viên hội PN

Vĩnh Long

0972138647

18

Nguyễn Thị Ngừng

Chi hội trưởng HPN

Vĩnh Long

0973108627

51

 

Nguyễn Văn Tám

Bí thư chi bộ Trưởng KDC

Vĩnh Long

0977143803

19

Đặng Văn Thẩm

Bí thư chi bộ

Bích Thủy

0976454374

43

 

Nguyễn Thị Thu

Chi hội trưởng HPN

Bích Thủy

0363073990

20

Lương Văn Dựng

Phó bí thư chi bộ

Bích Thủy

0396232822

44

 

Nguyễn Thị Tuyết

Chi hội phó chi hội PN

Bích Thủy

0335158976

21

Đồng Thị Khu

Hội viên hội nông dân

Bích Thủy

0336003001

43

 

Nguyễn Thị Lịch

Chi hội trưởng hội NCT

Bích Thủy

0365683791

22

Nguyễn Văn Đồng

Hội viên hội CCB

Bích Thủy

0364788700

44

 

Mạc Thị Hằng

Chi hội trưởng CTĐ

Bích Thủy

0328204586

23

Trần Mạnh Tiền

Hội viên NCT

Bến Đò

0349473767

35

 

Nguyễn Văn Chinh

 

Bến Đò

0348774553

24

Nguyễn Văn Thùy

Khu đội trưởng

Bến Đò

0342023718

35

 

Nguyễn Thị Xá

 

Bến Đò

0962506709

25

Nguyễn Khắc Vận

Tổ dân phố

Bến Đò

0972463855

35

 

Nguyễn Thị Điền

 

Bến Đò

0962083402

26

Nguyễn Thị Tứ

Chi hội trưởng hội ND

Bến Đò

0382823577

35

 

Nguyễn Văn Ngọc

 

Bến Đò

0387932989

27

Lê Quang Đảm

Bí thư chi bộ

Bích Nham

0389994518

48

 

Nguyễn Thị Nga

Chi ủy viên

Bích Nham

0376942086

28

Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ dân phòng

Bích Nham

0983618916

48

 

Nguyễn văn Chỉ

Chi hội phó hội ND

Bích Nham

0986207396

29

Nguyễn Văn Cừ

Chi hội trưởng NCT

Bích Nham

0989646719

47

 

Lưu Thị Thanh

Tổ dân phố

Bích Nham

0975223323

30

Nguyễn Đức Quảng

Phó bí thư chi bộ

Bích Nham

0983198333

50

 

Nguyễn Đức Hóa

Chi hội trưởng hội CCB

Bích Nham

0978693148

31

Nguyễn Thị Trong

BCH hội phụ nữ

Bích Nham

0977925596

50

 

Trần Thị kim luyến

Chi hội trưởng CTĐ

Bích Nham

036312588

32

Nguyễn Thị Anh Hoài

Phó bí thư chi bộ

Đông Xá

0377350695

43

 

Nguyễn Thị Giang

 

Đông Xá

 

33

Nguyễn Thị Hậu

Chi ủy viên

Đông Xá

0355882269

43

 

Nguyễn Thị

 

Đông Xá

 

34

Nguyễn Thanh Đa

Hội viên hội CCB

Đông Xá

0987554086

43

 

Nguyễn Văn Tiến

 

Đông Xá

0385988001

35

Nguyễn Văn Chì

Hội viên hội NCT

Đông Xá

 

43

 

Nguyễn Thị Nam

 

Đông Xá

0982708301

36

Nguyễn Thanh Bình

 

Đông Xá

 

43

 

Phạm Thị Huệ

 

Đông Xá

 

37

Nguyễn Thị Khuê

 

Đông Xá

0363284403

43

 

Nguyễn Thị Lan

 

Đông Xá

 

38

Nguyễn Văn Đồng

Bí thư chi đoàn

Đông Xá

0383836258

42

 

Nguyễn Thị Liên

 

Đông Xá

 

39

Nguyễn Văn Thỉnh

Bí thư chi bộ

Đông Xá

0982562478

43

 

Nguyễn Thị Lừng

 

Đông Xá

 

40

Đinh Văn Bình

Chi ủy viên

Khê Khẩu

0374241231

47

 

Đinh Thị Nhiên

 

Khê Khẩu

 

41

Đồng Văn Đức

Đại biểu HĐND

Khê Khẩu

0376303513

48

 

Nguyễn Thị Phương

 

Khê Khẩu

 

42

Đồng Văn Toàn

Phó khu

Khê Khẩu

0987133486

47

 

Nguyễn Thị Lý

 

Khê Khẩu

 

43

Đồng Thị Khanh

BCH chi hội phụ nữ

Khê Khẩu

0344022896

48

 

Nguyễn thị Luyến

 

Khê Khẩu

 

44

Nguyễn Thị Hưởng

Hội viên hội phụ nữ

Khê Khẩu

0383383229

47

 

Trần Thị Thanh

 

Khê Khẩu

 

45

Nguyễn Thị Linh

 

Khê Khẩu

 

48

 

Nguyễn Thị Minh

Hội viên hội nông dân

Khê Khẩu

0327915930

46

Đồng Thế Lịch

 

Khê Khẩu

0349911856

47

 

Nguyễn Thị Thuật

 

Khê Khẩu

 

47

Nguyễn Thị Hằng

Bí thư chi đoàn

Khê Khẩu

0397725068

48

 

Nguyễn Thị Thiết

 

Khê Khẩu

 

48

Đồng Thị Vân

 

Khê Khẩu

0788026756

48

 

Nguyễn Thị Thiết

 

Khê Khẩu

 

49

Đồng Văn Lan

Bí thư chi bộ

Khê Khẩu

0985595469

47

 

Đồng Bá Hiền

 

Khê Khẩu

 

50

Nguyễn Đức Tiến

Chi hội hội CCB

Kênh Mai 2

0985493417

43

 

Nguyễn Văn Hùng

Bí thư chi bộ

Kênh Mai 2

0376299125

51

Nguyễn Quang Hà

Tổ dân phố

Kênh Mai 2

0375073627

43

 

Nguyễn Xuân Diệu

Chi hội trưởng NCT

Kênh Mai 2

0975073627

52

Đặng Văn Thuyên

Chi hội trưởng hội nông dân

Kênh Mai 2

0389862900

43

 

Đào Thị Nhung

Phó BT chi bộ

Kênh Mai 2

034660267

53

Phạm Tuấn Ngà

Khu đội trưởng

Kênh Mai 2

0396728237

43

 

Nguyễn Văn Hồng

Chi ủy viên

Kênh Mai 2

0974148009

54

Hoàng Thị Thơm

Dân phòng

Kênh Mai 2

0399860566

44

 

Nguyễn Thị Khuyến

Hội viên hội phụ nữ

Kênh Mai 2

0346195491

55

Quang Khanh

Phó bí thư chi bộ

Kênh Mai 1

0338818938

56

 

Hoàng Văn Được

 

Kênh Mai 1

 

56

Vũ Thị Bồ

Bí thư chi bộ

Kênh Mai 1

0963573183

56

 

Nguyễn Thị Tơ

 

Kênh Mai 1

 

57

Nguyễn Thị Tuyết

Hội viên hội phụ nữ

Kênh Mai 1

0372023953

56

 

Ngô Văn Tuyến

 

Kênh Mai 1

 

58

Nguyễn Thị Nga

Hội viên hội phụ nữ

Kênh Mai 1

0328107133

56

 

Trần Thị Xuân

 

Kênh Mai 1

 

59

Phạm Văn Dân

 

Kênh Mai 1

 

56

 

Phạm Văn Tiêu

Chi hội trưởng HND

Kênh Mai 1

0333401486

60

Trần Thị Hoa

Hội viên hội NCT

Kênh Mai 1

0372759643

58

 

Nguyễn Văn Thiệu

 

Kênh Mai 1

0985633623

61

Nguyễn Thị Huyền

Chi hội nông dân

Kênh Giang

0372859491

34

 

Phùng Phương Thảo

 

Kênh Giang

0968769426

62

Đỗ Thị Thành

Bí thư chi đoàn

Kênh Giang

 

34

 

Đào Văn Hè

 

Kênh Giang

0386259908

63

Đào Văn Tráng

Khu đội trưởng

Kênh Giang

0969361369

34

 

Nguyễn Thị Huyền

 

Kênh Giang

 

64

Phùng Văn Tuân

Hội viên CCB

Kênh Giang

0393492848

34

 

Phùng Văn Sơn

 

Kênh Giang

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 595
Trước & đúng hạn: 595
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/05/2022 12:00:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 10
Tất cả: 14,015