LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc dự kiến của Lãnh đạo UBND Phường (Tuần từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)
26/09/2022 11:04:59Thời gian

Họ và tên

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai –

Ngày 26/9/2022

Đ/c Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND

Họp UBN D thành phố

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Quang Xá - Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Văn Hữu- Phó chủ tịch UBND phường

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba -

Ngày 27/9/2022

Đ/c Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Quang Xá - Phó Chủ tịch TT UBND

Dự lớp Bồi dưỡng cấp ủy cấp xã tại Thành phố

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Văn Hữu- Phó chủ tịch UBND phường

Hội nghị Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tại TT BDCT thành phố

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư –

Ngày 28/9/2022

Đ/c Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Quang Xá - Phó Chủ tịch TT UBND

Dự lớp Bồi dưỡng cấp ủy cấp xã tại Thành phố

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Văn Hữu- Phó chủ tịch UBND phường

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Thứ Năm -

Ngày 29/9/2022

Đ/c Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Quang Xá - Phó Chủ tịch TT UBND

Dự lớp Bồi dưỡng cấp ủy cấp xã tại Thành phố

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Văn Hữu- Phó chủ tịch UBND phường

Làm việc tại cơ quan

Họp UBN D thành phố

Thứ Sáu -

Ngày 30/9/2022

Đ/c Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Quang Xá - Phó Chủ tịch TT UBND

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Nguyễn Văn Hữu- Phó chủ tịch UBND phường

Làm việc tại cơ quan

Họp UBND thành phố

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 366
Trước & đúng hạn: 366
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/03/2023 23:04:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN ĐỨC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: KDC Bích Nham  - phường Văn Đức - Tp. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0989956495

Email: Duongvanchienthaihoc@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 17,763